LINE分享
info183@unieagle.com.tw;mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw; sales02@unieagle.com.tw

 


H (商) 笑話大集

回到「笑話目錄主頁」
最新內容: 西元2021年7月23日發佈 (資料來源:網路)
序號 主題 新聞來源
1 減肥湯匙 https://youtu.be/g_ZE_pS6h9E
2 出售隱形斗篷 https://youtu.be/bSloA8XaqTs
3 充氣機車新發明 https://youtu.be/VScLrZg1Z1I
4 串燒自動生成器 https://youtu.be/1ieywunq83Q
5 時尚是一門很深的學問 https://youtu.be/nr91MEMnlZ4
6 商業手法 https://youtu.be/k1VEVc8Wzfk
7 1千億GB隨身碟? https://youtu.be/cJsYMOikYqI
8 策略聯盟 https://youtu.be/OXjou-z86UM
9 自從買了這一款行動電源後? https://youtu.be/q1WOdEU8BCA
10 你搞得我好亂? https://youtu.be/ThkUPuYNe5o
11 完美轉印 https://youtu.be/rQ4RB9l3BV4
12 超特殊髮型可加蛋嗎? https://youtu.be/hJoGyXk3mGA
13 水果現作現吃 https://youtu.be/jhA_eG6_Pk0
14

徵業務沒人!改徵助理秒收200履歷?

https://is.gd/deXa2w
15

開7百公里不充電 太陽能電動車成真?

https://is.gd/5fO1T9
16

法推「水母機器人」吃海洋塑膠垃圾 再偏僻都清潔得到?

https://is.gd/rtOVC9